1 เมษายน 2552

คลิบข่าว สนธิ ลิ้ม ชมทักษิณ 'เป็นนายกฯที่ดีที่สุด ที่ประเทศไทยเคยมีมา'